E-handelsbetingelser for Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen

Salgs- og leveringsbetingelser
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. Når der i det nedenstående skrives BAMSEBO anvendes det som et synonym for Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen 

Specielle ønsker til plads
BAMSEBO forbeholder sig ret til at lave om på de specifikke bookingønsker i som kunde har, men vil i videst muligt omfang bestræbe os på at den tildelte plads ligger i samme område som den ønskede.

Betaling
Alle priser oplyst i BAMSEBO online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Diners. Der er ikke pålagt et gebyr på handel, der foregår gennem online booking.

Informationer om handel på internettet
Du kan trygt handle på internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dkwww.fdih.dk.

Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en kontrakt fra BAMSEBO , hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos BAMSEBO på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

Fortrydelsesret og refusion

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidigt logi til ferieformål er undtaget jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, pkt. 12.

 

En bekræftet booking kan ikke opsiges og /eller ændres af lejeren.

  • Ved afbestilling mere end 60 dage før ankomst tilbagebetales det indbetalte, fratrukket et gebyr på 350 kr.,

  dog tilbagebetales indbetalinger under 400 kr. ikke.

  • Hvis du afbestiller mindre end 60 dage for ankomst, mister du hele det indbetalte beløb.
    • Bookingen kan ikke overdrages til tredje mand og kan ikke ombookes. Evt. afkortning af ophold og/eller frafald af personer giver ikke ret til krav om godtgørelse.

 

Kunden frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt kunden på grund af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, epidemi, lukning af grænser og lignende) bliver forhindret i at udøve den brugsret, kunden har ifølge bookingen.

Registrering af oplysninger
BAMSEBO  registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men BAMSEBO beholder registreringen i 5 år.

BAMSEBO  anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når BAMSEBO modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. BAMSEBO vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes,ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Virksomhedsoplysninger
Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen
Hagenstrupvej 28
8860 Ulstrup
Tlf.: 86463427
E-mail: info@bamsebo.dk
Cvr.: 29284806